SISÄLTÖ

Henkilörekisteriseloste on voimassa 1.6.2010 alkaen.

Visma Signin henkilörekisteriseloste
Rekisterinpitäjä:
Visma Solutions Oy
Y-tunnus 1967543-8
Elielinaukio 5, 00100 Helsinki

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt
Visma Solutions Oy, Antti Larvala, puh. 09- 23163378, antti.larvala@visma.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sähköisten dokumenttien, siihen liittyvän liiketoiminnan ja asiakassuhteiden hoitaminen. Tähän kuuluvat myös näiden yhtiöiden sekä niiden liitännäistoimintojen piiriin kuuluvien tuotteiden ja palvelujen myynti ja markkinointi, myös suoramarkkinointi.
Palvelussa rekisteröitävien henkilötietojen tallentamisen tarkoituksena on turvata palvelua käyttävien käyttäjien luotettava tunnistaminen, joka varmennetaan käyttämällä Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (7.8.2009/ 617) määriteltyjä vahvan sähköisen tunnistamisen menetelmiä.

Tallennettavat tiedot
Palvelussa tallennetaan henkilöasiakkaista seuraavat tiedot:
Henkilön etunimi ja sukunimi, syntymäaika ja tunnuksen loppuosa, osoitetiedot ja yhteystiedot. Kerätyt tiedot siirretään erilliseen tietosuoja-arkistoon, mikä on suojattu erillisellä salausteknologialla. Suojattuja tietoja ei pystytä erikseen aukaisemaan ilman erillistä laskennallista metodia. Tietoja käytetään ainoastaan kiistanalaisissa tilanteissa, joissa kumpikin sopimuksen osapuoli erikseen vaatii nähdä sopimuksen sisällön. Pyyntö pitää toimittaa erikseen Visma Signille.

Yritys- ja yhteisöasiakkaista tallennetaan seuraavat tiedot:
Yrityksen tai yhteisön nimi, rekisteritieto, osoite ja yhteystiedot. Tämän lisäksi tallennamme yritys- tai yhteisöasiakkaan pääkäyttäjän etu- ja sukunimen, syntymäajan ja loppuosan sekä yhteystiedot. Kerätyt tiedot siirretään erilliseen tietosuoja-arkistoon, mikä on suojattu erillisellä salausteknologialla. Suojattuja tietoja ei pystytä erikseen aukaisemaan ilman erillistä laskennallista metodia. Tietoja käytetään ainoastaan kiistanalaisissa tilanteissa, joissa kumpikin sopimuksen osapuoli erikseen vaatii nähdä sopimuksen sisällön. Pyyntö pitää toimittaa erikseen Visma Signille.
Henkilötietojen säännöllinen luovutus
Yhtiö voi luovuttaa henkilötietoja asiakkaan suostumuksella sekä tietojen luovutushetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa tilanteissa.

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteristä voidaan siirtää tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi
– rekisteröidyn toimeksiannosta tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, kuten esimerkiksi palvelussa tehdyn sopimuksen mukaisten velvollisuuksien toteuttamiseksi ulkomailla tehdyn sopimuksen mukaisen tilauksen tai palvelun tai rekisteröidyn asuessa tai oleskellessa ulkomailla toteamiseksi.
– rekisterinpitäjän ja sivullisen välisen, rekisteröidyn edun mukaisen sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöön panemiseksi, kuten esimerkiksi allekirjoitetun sopimuksen mukaisten velvollisuuksien toteuttamiseksi ulkomailla toteutuneen tilauksen/palvelun tai muun tapahtuman toteamiseksi tai rekisteröidyn asuessa tai oleskellessa ulkomailla.
– siirron ollessa tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi
– siirron ollessa tarpeen tärkeän yleisen edun turvaamiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi tai
– silloin, kun tiedon saannista yleisin tai erityisin perustein on nimenomaisesti säädetty.
Mikä tietoja siirretään muusta syystä Euroopan unionin tai Euroopan talous- alueen ulkopuolelle, siirto edellyttää, että
– kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso tai
-rekisterinpitäjä antaa sopimuslausekkein tai muulla tavoin riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden ja oikeuksien suojasta tai
-rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksensa siirtoon.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet
1. Tietojenkäsittelyvaltuuksien hallinnan avulla valvotaan, että rekisterin tietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt.
2. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen.
3. Asiakasrekisteriä pidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta tietoliikenneverkosta palomuuriratkaisujen avulla.
4. Julkisessa tietoliikenneverkossa siirrettävät luottamukselliset tiedot salataan teknisin keinoin.
5. Asiakirja-aineistot säilytetään kulunvalvonnan avulla suojatuissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan käyttövaltuuksien hallinnan avulla.
6. Tietoja säilytetään enintään kaksitoista (12) kuukautta ellei tämän aikana muuta syytä säilyttää tiedot pidempään ilmene.

REKISTERIIN TALLENNETTAVIEN INFORMOINTI
Palveluun rekisteröitävien tietojen tallentamisesta informoidaan asiakasta erillisellä tekstillä ennen palvelun aloittamista. Myös onnistuu.fi ja allekirjoitus.visma.fi -verkkosivuilla mainitaan asiakastietojen tallentamisesta.
Henkilökuntaa on informoitu asiasta sisäisesti.

Visma Sign: yhteydenottopyyntö

Etunimi

Sukunimi

Yritys

Puhelin

Sähköposti